Počet záznamů: 1  

Podrobné osnovy branné výchovy pro obecné školy

  1. Podrobné

    Podrobné osnovy branné výchovy pro obecné školy : podle normálních osnov ministerstva školství a národní osvěty ze dne 10. března 1938, čís.34.419-I. -- V Praze : Ústřední nakladatelství a knihkupectví učitelstva českoslovanského, 1938. -- 125 s.

    branná výchova * obecné školy * učební osnovy * historický fond učebnic
    371

Počet záznamů: 1