Počet záznamů: 1  

Příspěvek k poznání vlivu CCC (2-chlorethyl)trimethylamoniumchloridu na populaci svilušky chmelové (Tetranychus telarius L. (urticae Koch)

  1. Koupil, Svatopluk, 1934-

    Příspěvek k poznání vlivu CCC (2-chlorethyl)trimethylamoniumchloridu na populaci svilušky chmelové (Tetranychus telarius L. (urticae Koch) / Svatopluk Koupil.
    In: Sborník Pedagogické fakulty v Hradci Králové. -- 143 s.. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1971. -- S. 31-55 : 2 obr., 18 tab., 7 grafů.

    zemědělské rostliny * výzkum * škodlivý hmyz * chemické sloučeniny * ochrana rostlin * články ze sborníku
Počet záznamů: 1