Počet záznamů: 1  

Dějiny nové doby a nejnovější pro 8. ročník

  1. Joza, Jaroslav, 1918-1988

    Dějiny nové doby a nejnovější pro 8. ročník / Jaroslav Joza, Alexandr Ort. -- 3., nezměn. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1960. -- 134 s. : il., mapy, portréty. -- (Učebnice pro všeobecně vzdělávací školy).
    I. Ort, Alexandr, 1926-2014


    dějepis * dějiny novověku * moderní dějiny * učebnice základních škol - 8. ročník ZŠ * historický fond učebnic