Počet záznamů: 1  

Děje mocnářstwí rakauského

  1. Tomek, Václav Vladivoj, 1818-1905

    Děje mocnářstwí rakauského : ku potřebě na gymnasiích a školách reálných / sepsal W. Wladiwoj Tomek. -- 2. opr. wyd. -- V Praze : Nákladem B. Tempského, 1874. -- vi, 145 s.

    dějepis * Rakousko - dějiny - do 1815 * učebnice středních škol * historický fond učebnic

Počet záznamů: 1