Počet záznamů: 1  

Fysika pro vyšší reálky

  1. Mašek, Bohuslav, 1868-1955

    Fysika pro vyšší reálky. Díl I., Pro šestou třídu / sestavil Boh. Mašek za spolupráce Jar. Jeništy a Fr. Nachtikala. -- 2., nezměn. vyd. -- V Praze : Nákladem Jednoty českých mathematiků, 1912. -- 225 s. : il., mapy. -- Sestaveno podle osnov z r. 1909.
    I. Jeništa, Jaroslav, 1879-1927 II. Nachtikal, František, 1874-1939


    fyzika * učebnice středních škol * historický fond učebnic

Počet záznamů: 1