Počet záznamů: 1  

Československá vlastivěda pro nejvyšší třídy středních škol a III. ročník učitelských ústavů

  1. Nikolau, Stanislav, 1878-1950

    Československá vlastivěda pro nejvyšší třídy středních škol a III. ročník učitelských ústavů / napsali Stan. Nikolau, Boh. Baxa, Jan Stocký. -- 3. přehlédnuté a zkrác. vyd. -- V Praze : Nákladem Profesorského nakladatelství a knihkupectví, 1930. -- 155 s. : il., mapy. -- Obsahuje: Zeměpis / Stan. Nikolau -- Základy občanské nauky / Boh. Baxa -- Nástin národního hospodářství / Jan Stocký.
    I. Baxa, Bohumil, 1874-1942 Základy občanské nauky II. Stocký, Jan, 1897-1959 Nástin národního hospodářství


    vlastivěda * Československo - reálie * učebnice středních škol * historický fond učebnic

Počet záznamů: 1