Počet záznamů: 1  

Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních

  1. Bidlo, Jaroslav, 1868-1937

    Všeobecný dějepis pro vyšší třídy škol středních. Díl druhý, Dějiny středního a nového věku do roku 1648 / napsali Jar. Bidlo a Jos. Šusta. -- V Praze : Nákladem Historického klubu, 1912. -- 304 s., xliii s. obr. příl.
    I. Šusta, Josef, 1874-1945


    dějepis * dějiny středověku * dějiny novověku * učebnice středních škol - gymnázia * historický fond učebnic