Počet záznamů: 1  

Výbor z Tacitových spisů

  1. Tacitus, Publius Cornelius, ca 55-ca 116

    Výbor z Tacitových spisů. Díl druhý, Poznámky / vydal a soustavným výkladem opatřil Rudolf Neuhöfer. -- 3., zcela přeprac. vyd. -- Praha : Nákladem Československé grafické Unie, 1935. -- 294 s. : il.
    I. Neuhöfer, Rudolf, 1876-1945


    Tacitus, Publius Cornelius, ca 55-ca 116 * dějepis * dějiny Říma * starověký Řím * učebnice středních škol - gymnázia * historický fond učebnic

Počet záznamů: 1