Počet záznamů: 1  

Českoruský slabikář

  1. Vymazal, František, 1841-1917

    Českoruský slabikář / k novému (čtvrtému) vydání znova zpracoval Frant. Vymazal. -- 4. vyd. -- V Praze : Fr.A. Urbánek, 1874. -- 48 s. -- Obsahuje přívazky: Rukověť ku poznání ruského jazyka. I, Navedení ke čtení / sestavil Josef Rank -- Mluvnice ruského jazyka / prací Otak. Mikše.

    ruština * ruská výslovnost * ruský pravopis * azbuka (písmo) * jazykové učebnice * čítanky * historický fond učebnic