Počet záznamů: 1  

Český jazyk a literatura

  1. Český

    Český jazyk a literatura : učební osnovy pro I. a II. ročník gymnázia. -- 1. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1983. -- 59 s.
    I. Česko (Československo). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


    čeština * gymnázia * literatura * učební osnovy
    371 * 811.162.3 * 82

Počet záznamů: 1