Počet záznamů: 1  

Učební osnovy gymnázia

  1. Učební

    Učební osnovy gymnázia : volitelné předměty ve 4. ročníku / seminář z českého jazyka, literární seminář, konverzace a četba v ruském jazyku, konverzace a četba v anglickém jazyku, konverzace a četba ve francouzském jazyku, konverzace a četba v německém jazyku, konverzace a četba ve španělském jazyku, společenskovědní seminář, seminář ze zeměpisu, seminář a cvičení z matematiky, deskriptivní geometrie, seminář a cvičení z fyziky, seminář a cvičení z chemie, seminář a cvičení z biologie, geologie, estetická výchova, psychologie. -- 1. vyd. -- Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1986. -- 182 s.
    I. Česko (Československo). Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy


    gymnázia * učební osnovy
    371

Počet záznamů: 1