Počet záznamů: 1  

Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2004

  1. E-learning 2004 (Hradec Králové, Česko)

    Sborník příspěvků ze semináře a soutěže e-learning 2004 / [editor Jan Sedláček]. -- Vyd. 1. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. -- 418 s. + 1 CD-ROM. -- Příspěvky z 5. semináře e-learning a 4. ročníku soutěže e-learning uspořádaných ve dnech 9. až 11. listopadu 2004 jako součást 42. ročníku mezinárodního festivalu o vědě, technice a umění Techfilm 2004 Univerzitou Hradec Králové ve spolupráci s ČVUT v Praze, zájmovým sdružením EUNIS-CZ, Národním centrem distančního vzdělávání v Praze a MŠMT odborem SIPVZ. -- Multimediální příloha CD-ROM. -- Jednotlivé články ze sborníku zpracovány. -- ISBN : 80-7041-798-6.
    I. Sedláček, Jan


    vzdělávání * e-learning * distanční vzdělávání * počítačem podporovaná výuka * technologie vzdělávání * mezinárodní konference * programovaná výuka * sborníky
    37

Počet záznamů: 1