Počet záznamů: 1  

Aktuálny stav ďalšieho vzdelávania učiteľov na Slovensku

  1. Babiaková, Simoneta

    Aktuálny stav ďalšieho vzdelávania učiteľov na Slovensku / Babiaková Simoneta. -- sign. 75352-III.
    In: Příprava učitelů primárního vzdělávání. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové, 2005. -- Příprava učitelů primárního vzdělávání. -- s. 18-20.

    učitelská profese * vzdělávání učitelů * Slovensko * články ze sborníku