Počet záznamů: 1  

Sociálna prevencia - sociálna kuratela uskutočňovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - ako jedna z foriem pomoci rizikovej mládeži

  1. Lešková, Lýdia, 1966-

    Sociálna prevencia - sociálna kuratela uskutočňovaná úradom práce, sociálnych vecí a rodiny - ako jedna z foriem pomoci rizikovej mládeži / Lýdia Lešková. -- sign. 77198-I-3.
    In: Riziková mládež v současné společnosti (konference. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2006. -- Riziková mládež v současné společnosti. -- s. 172-179.

    sociální politika * sociální práce * ochrana dětí * sociální deviace * prevence * preventivní programy * riziková mládež * články ze sborníku
Počet záznamů: 1