Počet záznamů: 1  

Proč beru drogy

  1. Proč beru drogy [elektronický zdroj] : (kasuistika) / Martina Janoušková. -- Článek v elektronické podobě na nosiči CD-ROM. -- Požadavky na systém: MS Word; MS PowerPoint; Adobe Reader.
    In: Moravský regionální kongres k sexuální výchově. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- Sborník referátů 3. Moravského regionálního kongresu k sexuální výchově a II. Krajské konference k primární prevenci sociálně patologických jevů.

    drogová závislost * kazuistiky * drogově závislí * články ze sborníku
Počet záznamů: 1