Počet záznamů: 1  

Tranzitne programy v príprave sluchovo postihnutých študentov na trh práce - prvé skúsenosti

  1. Záhorcová, Viera

    Tranzitne programy v príprave sluchovo postihnutých študentov na trh práce - prvé skúsenosti / Viera Záhorcová, Marian Groma.
    In: Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. -- Vyd. 1.. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2004. -- Nové trendy v oblasti sekundárního a terciárního vzdělávání sluchově postižených. -- s. 81-85.

    speciální pedagogika * osoby se sluchovým postižením * absolventi škol * vzdělávání postižených * profesní uplatnění * příprava na budoucí povolání * články ze sborníku