Počet záznamů: 1  

Experience with teaching Business ethics at the Faculty of informatics and management

  1. Kacetl, Jaroslav

    Experience with teaching Business ethics at the Faculty of informatics and management / Jaroslav Kacetl, Ilona Semrádová.
    In: Seminar on Strategy, Business and Management. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- Proceedings of the 2008 Seminar on Strategy, Business and Management. -- s. 48-53.
    I. Semrádová, Ilona


    Univerzita Hradec Králové * podnikání * etika * manažerská etika * vysoké školy * vysokoškolské vyučování * články ze sborníku