Počet záznamů: 1  

Aktivizační programy pro seniory - výzva pro oblast cestovního ruchu

  1. Žumárová, Monika

    Aktivizační programy pro seniory - výzva pro oblast cestovního ruchu [elektronický zdroj] = Stimulation programs for seniors - call for tourism / Monika Žumárová, Radka Bencová. -- Článek v elektronické podobě na nosiči CD-ROM.
    In: Cestovní ruch pro 21. století. -- Hradec Králové : Gaudeamus, 2008. -- Cestovní ruch pro 21. století.
    I. Bencová, Radka


    sociální práce * senioři * kvalita života * volný čas * cestovní ruch * aktivizační programy * články ze sborníku