Počet záznamů: 1  

Chromatography in chemical education - a technical method in school and laboratory

  1. LORKE, Julia - SOMMER, Katrin. Chromatography in chemical education - a technical method in school and laboratory. In Výzkum, teorie a praxe v didaktice chemie XIX. Vyd. 1. 488 s. ISBN 978-80-7041-839-0 (brož.) Mezinárodní seminář o výuce chemie. Hradec Králové : Gaudeamus, 2009, s. 41-44 : 1 graf, 1 obr.