Počet záznamů: 1  

Etické aspekty sociálneho pracovníka pri práci s deťmi a mládežou

  1. LÁTALOVÁ, Lenka. Etické aspekty sociálneho pracovníka pri práci s deťmi a mládežou. In Etika sociální práce. Vyd. 1. 488 s. ISBN 978-80-7435-037-5 (brož.) Hradecké dny sociální práce. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 105-110.