Počet záznamů: 1  

Možnosti eliminácie neetického prístupu sociálneho pracovníka - pracovníka sociálnej prevencie v roly poradcu ku klientovi

  1. VANKOVÁ, Katarína. Možnosti eliminácie neetického prístupu sociálneho pracovníka - pracovníka sociálnej prevencie v roly poradcu ku klientovi. In Rizika sociální práce. Vyd. 1. 566 s. ISBN 978-80-7435-086-3 (brož.) Rizika sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2010, s. 156-165.
Počet záznamů: 1