Počet záznamů: 1  

Žáci se speciální vzdělávací potřebou

  1. FRIEDMANN, Zdeněk. Žáci se speciální vzdělávací potřebou : profesní orientace - dílčí výsledky výzkumu = Pupils with special educational needs : vocation guidance - preliminary research results. In Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Vyd. 1. 30 s. +. ISSN 1214-0554. ISBN 978-80-7435-175-4 (brož.) Modernizace vysokoškolské výuky technických předmětů. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, s. 15.
Počet záznamů: 1