Počet záznamů: 1  

Od teórie sociálnej práce so žiadateľmi o azyl k jej praxi alebo od praxe k teórii

  1. BRNULA, Peter. Od teórie sociálnej práce so žiadateľmi o azyl k jej praxi alebo od praxe k teórii. In Od teorie k praxi, od praxe k teorii. Vyd. 1. 682 s. ISBN 978-80-7435-138-9 (brož.) Od teorie k praxi, od praxe k teorii (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2012, s. 38-54 : 1 tab.