Počet záznamů: 1  

Porovnanie vnímania vlastnej telesnej dokonalosti študentiek právnickej fakulty

  1. HAVRANOVÁ, Marta. Porovnanie vnímania vlastnej telesnej dokonalosti študentiek právnickej fakulty. In Kinantropologické dny MUDr. V. Soulka na téma Optimální působení tělesné zátěže. Vyd. 1. 360 s. ISBN 80-7041-388-3 Optimální působení tělesné zátěže a výživy. Hradec Králové : Gaudeamus, 2001, s. 247-252.