Počet záznamů: 1  

Vybrané juristické konotace správního (policejního) práva, determinující stav a fakticitu součinnosti a spolupráce dotčených veřejnopořádkových subjektů (aplikační exkurs)

  1. KŘÍHA, Josef. Vybrané juristické konotace správního (policejního) práva, determinující stav a fakticitu součinnosti a spolupráce dotčených veřejnopořádkových subjektů (aplikační exkurs). In III. kriminologické dny. Vydání první 465 stran. ISBN 978-80-7435-572-1, s. 278-298.