Počet záznamů: 1  

Vybrané sociálně patologické jevy mladistvých a dospělých osob ve výkonu trestu odnětí svobody a na svobodě - srovnání

  1. BIEDERMANOVÁ, Eva. Vybrané sociálně patologické jevy mladistvých a dospělých osob ve výkonu trestu odnětí svobody a na svobodě - srovnání. In III. kriminologické dny. Vydání první 465 stran. ISBN 978-80-7435-572-1, s. 327-335.
Počet záznamů: 1