Počet záznamů: 1  

Inovatívny prístup k tvorbe a rozvoju hodnoty značky prostredníctvom spoločenskej zodpovednosti

  1. DŽUPINA, Milan - MURA, Ladislav. Inovatívny prístup k tvorbe a rozvoju hodnoty značky prostredníctvom spoločenskej zodpovednosti. In Hradecké ekonomické dny Hradecké ekonomické dny 2015. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 445 stran. ISBN 978-80-7435-546-2, s. 182-187.
Počet záznamů: 1