Počet záznamů: 1  

Rozvoj moderního managementu v kyberprostoru užití ICT

  1. JANKOVÁ, Martina. Rozvoj moderního managementu v kyberprostoru užití ICT. In Hradecké ekonomické dny Hradecké ekonomické dny 2015. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 445 stran. ISBN 978-80-7435-546-2, s. 305-311.