Počet záznamů: 1  

Intervencia - sanácia rodinného prostredia v podmienkach Slovenskej republiky

  1. ŠROBÁROVÁ, Soňa. Intervencia - sanácia rodinného prostredia v podmienkach Slovenskej republiky. In Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Vyd. 1. 724 s. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, s. 561-570.
Počet záznamů: 1