Počet záznamů: 1  

Špecifiká sociálnej práce s rodinou klientov s mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb v Košiciach

  1. ŽIAKOVÁ, Tatiana - ŠLOSÁR, Dušan. Špecifiká sociálnej práce s rodinou klientov s mentálnym postihnutím v zariadeniach sociálnych služieb v Košiciach. In Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce. Vyd. 1. 724 s. ISBN 978-80-7435-359-8 (brož.) Profesionalita, perspektivy a rozvoj sociální práce (konference. Hradec Králové : Gaudeamus, 2013, s. 598-604.