Počet záznamů: 1  

Ekonomické a sociokultúrne dopady sociálneho cestovného ruchu

  1. LINDEROVÁ, Ivica. Ekonomické a sociokultúrne dopady sociálneho cestovného ruchu. In Hradecké ekonomické dny Hradecké ekonomické dny 2015. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 472 stran. ISBN 978-80-7435-547-9, s. 138-144.
Počet záznamů: 1