Počet záznamů: 1  

Regionálna štátna pomoc na Slovensku

  1. ŠUPLATA, Marian. Regionálna štátna pomoc na Slovensku. In Hradecké ekonomické dny Hradecké ekonomické dny 2015. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 407 stran. ISBN 978-80-7435-548-6, s. 229-236.