Počet záznamů: 1  

Meranie sociálnej atmosféry v pracovnej skupine

  1. ŽIVČICOVÁ, Eva. Meranie sociálnej atmosféry v pracovnej skupine. In Hradecké ekonomické dny Hradecké ekonomické dny 2015. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 407 stran. ISBN 978-80-7435-548-6, s. 402-407.
Počet záznamů: 1