Počet záznamů: 1  

Humility as a new trend in leadership

  1. ŽIARAN, Pavel - HREHOVÁ, Daniela - MELASOVÁ, Katarína. Humility as a new trend in leadership : suggestion of an empirical model. In Hradecké ekonomické dny Hradec Economic Days 2015. 1st edition. Hradec Králové: Gaudeamus, 2015 353 stran. ISBN 978-80-7435-550-9, s. 341-346.