Počet záznamů: 1  

Onomaziologické mechanizmy vývoje konceptu "opevněné obce" v češtině a ruštině

  1. ARTEMOV, Andrej. Onomaziologické mechanizmy vývoje konceptu "opevněné obce" v češtině a ruštině. In Dialog kultur VIII. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2015 402 stran. ISBN 978-80-7435-621-6, s. 10-19.