Počet záznamů: 1  

Diskursivní paleta sociální práce

  1. KAŇÁK, Jan. Diskursivní paleta sociální práce : reflektování diskursů pomocí prvků diskursivní analýzy = Pallete of social work discourses : reflecting discourses by elements of discourse analysis. In Sociální práce v nejisté době. Vydání první. Hradec Králové : Gaudeamus, 2016 198 stran. ISBN 978-80-7435-648-3, s. 23-29.
Počet záznamů: 1