Počet záznamů: 1  

Program sanácie rodinného prostredia dieťaťa s cieľom úpravy rodinných pomerov realizovaný akreditovaným subjektom

  1. GAŽIKOVÁ, Elena. Program sanácie rodinného prostredia dieťaťa s cieľom úpravy rodinných pomerov realizovaný akreditovaným subjektom. In Sociální práce v nejisté době. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 465 stran. ISBN 978-80-7435-647-6, s. 407-412.
Počet záznamů: 1