Počet záznamů: 1  

Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka, ich diagnostikovanie a postoje učiteľov

  1. CABANOVÁ, Mariana. Špeciálne výchovnovzdelávacie potreby žiaka, ich diagnostikovanie a postoje učiteľov. In Pedagogická diagnostika a evaluace 2016. Vydání první. Ostrava: Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, 2016 128 s. ISBN 978-80-7464-862-5, s. 31-43.
Počet záznamů: 1