Počet záznamů: 1  

Sociální patologie a prevence ve světle odborné profilace

  1. BĚLÍK, Václav - HOFERKOVÁ, Stanislava. Sociální patologie a prevence ve světle odborné profilace. In Acta sociopathologica III. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 293 s. ISBN 978-80-7435-637-7, s. 8-20.
Počet záznamů: 1