Počet záznamů: 1  

Rodina ako rizikový faktor vzniku deviantného správania u detí a mládeže v kontexte súčasnej doby - analýza empirických zistení

  1. NIKLOVÁ, Miriam. Rodina ako rizikový faktor vzniku deviantného správania u detí a mládeže v kontexte súčasnej doby - analýza empirických zistení. In Acta sociopathologica III. Vydání první. Hradec Králové: Gaudeamus, 2016 293 s. ISBN 978-80-7435-637-7, s. 240-261.