Počet záznamů: 1  

Kultúrne a subkultúrne štandardy z pohľadu lingvistiky a translatológie

  1. DOBRÍK, Zdenko. Kultúrne a subkultúrne štandardy z pohľadu lingvistiky a translatológie. In Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014. Vydanie prvé 207 s. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 48-54.
Počet záznamů: 1