Počet záznamů: 1  

Orgie textu - slasti prekladu

  1. HUŤKOVÁ, Anita. Orgie textu - slasti prekladu : (o tom, ako prekladatel' neodolá pokušeniu zavŕšiť rolu autora alebo Legenda o slovenskom preklade posledného diela Alfonza Talamona). In Preklad a tlmočenie 11. Banská Bystrica : Belianum, 2014. Vydanie prvé 207 s. ISBN 978-80-557-0795-2, s. 129-140.
Počet záznamů: 1