Počet záznamů: 1  

Vybrané kultúrno-spoločenské aspekty prekladu audiovizuálnych textov na Slovensku v európskom kontexte

  1. ŽELONKA, Ján. Vybrané kultúrno-spoločenské aspekty prekladu audiovizuálnych textov na Slovensku v európskom kontexte. In Preklad a tlmočenie 11. Vydanie prvé. Banská Bystrica : Belianum, 2014 135 s. ISBN 978-80-557-0796-9, s. 59-70.
Počet záznamů: 1