Počet záznamů: 1  

Medzipredmetové vzťahy pri výučbe prekladu a tlmočenia na príklade spracovania témy Miléniová deklarácia OSN

  1. REICHWALDEROVÁ, Eva. Medzipredmetové vzťahy pri výučbe prekladu a tlmočenia na príklade spracovania témy Miléniová deklarácia OSN. In Preklad a tlmočenie 11. Vydanie prvé. Banská Bystrica : Belianum, 2014 135 s. ISBN 978-80-557-0796-9, s. 125-131.
Počet záznamů: 1