Počet záznamů: 1  

Niektoré špecifiká edukácie žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením na primárnom stupni vzdelávania

  1. HARČARÍKOVÁ, Terézia. Niektoré špecifiká edukácie žiakov s telesným postihnutím, chorobou a zdravotným oslabením na primárnom stupni vzdelávania. In Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. 1. vydání. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014 198 s. ISBN 978-80-7464-659-1 (brož.), s. 159-165.
Počet záznamů: 1