Počet záznamů: 1  

K průsečíkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce

  1. NOVOSAD, Libor. K průsečíkům a souvislostem speciálně pedagogické podpory a sociální práce : (inklusivní vzdělávání ve vybraných interdisciplinárních souvislostech). In Sborník příspěvků z vědecké konference s mezinárodní účastí Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech. 1. vyd. Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2014. ISBN 978-80-7464-660-7 (brož.), nečíslované strany, s. 187-199.
Počet záznamů: 1