Počet záznamů: 1  

Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II

  1. FRANEK, Ladislav. Interdisciplinárnosť v symbióze literárnej vedy a umenia II. Vydanie prvé. Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre ; Bratislava : Ústav svetovej literatúry SAV, 2016. 255 stran. ISBN 978-80-558-1036-2.