Počet záznamů: 1  

Komunikácia ľudí s postihnutím a komunikácia s ľuďmi s postihnutím

  1. POŽÁR, Ladislav. Komunikácia ľudí s postihnutím a komunikácia s ľuďmi s postihnutím. In Výchovný aspekt inkluzívnej edukácie a jeho dimenzie 370 s. Bratislava : Iris, 2012. ISBN 978-80-89256-89-1 (váz.), s. 73-81.
Počet záznamů: 1