Počet záznamů: 1  

Lemkovia, Bojkovia, Rusíni

  1. Lemkovia, Bojkovia, Rusíni : dejiny, súčasnosť, materiálna a duchovná kultúra. Tomus VII, [k 70. výročiu presídlenia Rusínov a Ukrajincov zo Slovenska do ZSSR a Akcie "Visla" v Poľsku v roku 1947]. 1. vydanie. Banská Bystrica : Belianum, Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2018. 2 svazky. Filozofická fakulta. ISBN 978-80-557-1510-0.