Počet záznamů: 1  

Pěstitelské práce v 5. ročníku základní školy

  1. MILEC, Andrej. Pěstitelské práce v 5. ročníku základní školy : [pracovní vyučování]. 5. upr. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 99 s. Učebnice pro základní školy.